РЕЖИМ РОБОТИ табору «ПРОЛІСОК»

9.00 - 9.15 Прийом дітей Табір кличе всіх :»Пора!» З добрим ранком, дітвора!»
9.15 – 9.30. Лінійка На лінійку всі зібрались Про порядок дня дізнались
9.30 - 9.45. Зарядка Раз – два! По порядку! Три-чотири! На зарядку! Зранку м’язи розминай. На зарядку поспішай.
9.45 – 10.00 Гігієнічна перерва Перед тим як будеш їсти, Перевір чи руки чисті?
10.00 – 10.30. Сніданок Всі за стіл! Дізнатись час! Чи смачний сніданок в нас!
10.30 – 11.30. Година корисних справ В нас роботи через край. Скрізь і всюди помагай.
11.30 - 12.30. Цікаві справи, прогулянки, екскурсії Всі в загонах позбирались, Щось цікавого дізнались. Конкурси, змагання, гра, Все зустрінь ти на «ура».
12.30 – 13.00. Творча година Творчої години час, Ти приєднуйся до нас!
13.00 – 14.00. Загально табірний захід Можна нам повеселитись Враженнями поділитись.
14.00 - 14.30. Обід Поповнити втрачені сили Кухарі в їдальню запросили.
14.30- 14.40. Санітарна хвилинка. Ми додому не підемо Скрізь порядок наведемо
14.40 – 15.00. Підсумкова лінійка Знов лінійка кличе нас Бо додому всім нам час. Вдома сили набирайся Завтра в табір повертайся.

Положення про дитячий табір відпочинку

“ПРОЛІСОК”

І. Загальна частина

1.1. Дитячий табір відпочинку є позашкільним закладом, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

1.2. Дитячий табір відпочинку у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, наказами про розпорядження центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Типовим положенням

(далі – Положенням) і своїм статутом (положенням).

Табір з денним перебуванням, який створюються на базі Згоранської ЗОШ

І-ІІІ ступеня забезпечує щоденне перебування 100 дітей не менше 6 годин з 2.06 по 19.06 2015 року.

2. Організаційно-правові засади діяльності дитячого

оздоровчого закладу

2.1. Дитячий табір “Пролісок” діє на підставі статуту, що затверджується директором школи.

2.2 Встановлено тривалість оздоровчої зміни з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів, а також рекомендацій місцевих органів охорони здоров’я.

2.3. Табір приймає на відпочинок дітей шкільного віку 1 – 8-х класів.

2.4. Приймання дітей до дитячого табору здійснюється на підставі путівки та наявності візи лікаря. Критерії для видання дітям путівок слідуючi:

-Сироти і напівсироти;

-Діти з неповних сімей

-Діти з малозабезпечених сімей;

-Діти з багатодітних сімей;

-Активісти шкільного життя.

-Діти з Чорнобильської зони

-Діти-інваліди.

-Діти, чиї батьки перебувають у зоні АТО

2.5 Вартість путівки – безкоштовна.

2.6 Табір “Пролісок” веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

- захист життя і здоров’я;

- Належні умови для відпочинку, розвитку творчих здібностей, занять фізкультурою, природоохоронною роботою, суспільно корисною працею.

2.7 Діти, що перебувають у таборі повинні дотримуватись:

-Правил внутрішнього розпорядку;

-Підвищувати загальний культурний рівень;

- Оволодівати навичками здорового способу життя;

- Дотримуватись морально – етичних норм;

- Бережливо ставитись до майна табору;

- Брати участь у посильній суспільно корисній праці.

2.8 З урахуванням вікових особливостей у таборі створюється 4 загони:

1-2 класи, 3-4 класи 5-6 класи, діти Заозернянської початкової школи.

2.9 Табір працює за календарним планом роботи, затвердженим директором школи;

2.10 Табір “Пролісок” організовує роботу гуртків:

3. Охорона життя і здоров’я дітей

3.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам закладу, дитячий оздоровчий заклад закріплюється за Згоранською лікарською амбулаторією. Надання дітям і працівникам оздоровчого закладу невідкладної медичної допомоги при гострих та невідкладних станах, у т.ч. стаціонарної, здійснюється цим закладом.

3.2. Працівники дитячого закладу несуть персонально відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.

3.3. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в дитячому таборі, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними. Медичний супровід забезпечується також при організованому перевезенні дітей до(від) місць відпочинку чи оздоровлення.

3.4. Приміщення школи повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

3.5. Дитячий оздоровчий табір забезпечує безпечне дворазове повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку, повинно бути організоване дієтичне харчування згідно з рекомендаціями лікаря.

3.6. Керівник дитячого оздоровчого табору здійснює обов’язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведення роботи з формування здорового способу життя.

4. Управління дитячим оздоровчим закладом і кадрове забезпечення.

4.1. Керівництво дитячим табором відпочинку здійснює завуч по виховній роботі.

4.2. Керівник дитячого оздоровчого табору:

- Затверджує календарний план роботи оздоровчого закладу;

- Затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;

-Затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та

працівників дитячого оздоровчого табору;

-Організовує інструктаж працівників дитячого оздоровчого табору з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долі карської допомоги;

-Забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

-Здійснює контроль за виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;

-Контролює дотримання фінансової дисципліни в дитячому оздоровчому таборі;

-Укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-Розпоряджується у встановленому порядку коштами дитячого оздоровчого табору;

-Представляє інтереси дитячого закладу в усіх установах, організаціях, на підприємствах;

-Звітує перед засновником про результати діяльності закладу;

-Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосується діяльності дитячого оздоровчого табору, організовує і контролює їх виконання;

-Забезпечує спільно з директором школи раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує штатний розпис, посадові обов’язки працівників дитячого оздоровчого табору;

-Відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов’язковий медичний огляд;

-Приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників дитячого оздоровчого табору.

4.3. Педагогічна рада дитячого оздоровчого табору затверджує календарний план роботи, розглядає концепції та програми поліпшення роботи дитячого табору, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих змін, приймає рішення щодо відрахування дітей із дитячого табору за порушення внутрішнього розпорядку чи з інших обґрунтованих причин.

4.4. На посади педагогічних та медичних працівників приймаються особи , які мають відповідну освіту. При прийнятті на роботу кожен працівник повинен подати санітарну книжку , бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

4.5. З кожним працівником дитячого оздоровчого табору укладається договір згідно з законодавством України.

4.6. Працівники дитячого оздоровчого табору зобов’язані:

-Дотримуватись вимог дитячого оздоровчого табору, виконувати

правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

-берегти життя та здоровя дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

-виконувати накази й розпорядження керівника дитячого оздоровчого табору, органів управління, до сфери діяльності яких належить дитячий оздоровчий табір.

4.7. Працівники дитячого оздоровчого табору працюють згідно з графіком, затвердженим його керівником, з урахування вимог законодавства про працю.

4.8. Для оперативного врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної роботи в дитячому оздоровчому таборі може бути створений орган самоврядування, до складу якого входить засновник , адміністратор дитячого оздоровчого табору, батьки і діти.

5.Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу

5.1. Фінансово-господарська діяльність дитячого табору відпочинку здійснюється відповідно до його статуту за законами України.

5.2. Управління та фінансова діяльність здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.

5.3. В процесі провадження фінансово-господарської діяльності дитячий оздоровчий табір:

Самостійно розпоряджається коштами, які надійшли на його рахунок у процесі фінансово-господарської діяльності;

5.4. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності, статистичної звітності в оздоровчих закладах здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

5.5. Перед початком табірного сезону директор школи, забезпечує наявність в дитячому оздоровчому таборі наказу про відкриття закладу, акта про готовність закладу, санітарного паспорта, інструкції з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.

5.6. Для відкриття оздоровчого закладу місцевими органами виконавчої влади створюється спеціальна комісія в складі представників санітарно-епідемічної служби, органів державного пожежного і технічного нагляду, директор школи.

Кiлькiсть переглядiв: 355

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031