Мета виховання – навчити наших дітей обходитися без нас.(Ернст Легуве)

У контексті нових викликів, які постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі: слід зробити все, що допоможе дітям відновити відчуття безпеки; потрібно бути готовими до непростих запитань з боку школярів. Учні мають відчувати, що вчителі готові їх вислухати, допомогти проаналізувати відчуття та досвід.

Посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання передбачає використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв українського народу.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є:

· створення безпечного середовища для дітей в навчальному закладі, спокійного мікроклімату в класному колективі;

· допомога дітям відчути безпеку, подолати негативні емоції, налагодження діалогу з учнями;

· посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання;

· проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім’ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

1. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, традицій, народних ремесел.
2. Виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного і класного майна.
3. Вчити дітей вчитись, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
4. Виховувати бережливе ставлення до природи, дати елементарні знання з екології.
5. Виховувати дітей за принципами християнської моралі.
6. Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
7. Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси, перегляду телепередач, з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно-пізнавальних годинах.
8. Зміцнювати здоров'я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізкультури, занять у спортивних секціях, ранкової фізкультури.
9.3 метою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи, прокладати "екологічні стежки".
10. Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Основною метою є виховання всебічно та гармонійного розвитку особистості відповідно до цільових орієнтирів виховної діяльності.

Цільові орієнтири виховної діяльності:

1. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;
2. Забезпечувати опанування учнямицілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних вмінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і розвитку;
3. Виховувати в учнів цілісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;
4. Узгоджувати інтереси особистості з інтересами членів класної спільноти, з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності;
5. Для зміцнення трудової дисципліни і поведінки учнів постійно акцентувати увагу на необхідності виконання правил для учнів;
6. У класній стінній газеті висвітлювати питання виконання доручень учнями класу, заохочувати учнів, які сумлінно ставляться до своїх доручень та обов'язків.

Кiлькiсть переглядiв: 22